Masnachu Rhyngwladol Shijiazhuang Fluffier Co, Ltd
page_banner

newyddion

Yr Eidal: Yn ystod naw mis cyntaf 2021, cofnododd Cementir Holding werthiannau cyfunol o Euro1.01bn, i fyny 12% flwyddyn ar ôl blwyddyn o Euro897m yn y cyfnod cyfatebol o 2020. Ei enillion cyn llog, trethiant, dibrisiant ac amorteiddiad (EBITDA ) wedi codi 21% i Euro215m o Euro178m. Ei ddyled net ar 30 Medi 2021 oedd Euro100m, llai na hanner yr hyn ar 30 Medi 2020. Roedd ei werthiannau sment a chlincer yn y trydydd chwarter yn 2.9Mt, i lawr 7.5% flwyddyn ar ôl blwyddyn. Roedd hyn oherwydd effeithiau galw pent-up ar ôl cloi i lawr ar ôl Covid-19, yn enwedig yng Ngwlad Belg a Thwrci, yn nhrydydd chwarter 2020.16


Amser post: Tach-13-2021